9 март

Изминаха 2 месеца от последният ми пост. Защо вече не пиша всеки ден? Не, не съм спрял да търгувам, причината е, че не мога, а и не искам да пиша постоянно.

В последно време все повече добивам увереност в себе си и опитвам да намеря своят стил в търговията.

Вчера завърших едно движение на 30 минутна графика, от което останах доста доволен. Чаках го 2 дни, което не е характерно, от гледна точка на знанията, които имах до този момент. Всичко започна с един бар, който оприличих на първи мъдрец и завърши с една поредица, която оприличих на нещо като дъно.

Цялото движение беше около 140 пипса, но поръчките бяха доста и почти си удвоих малката сметка 🙂

Утре е петък и има НФП. С нетърпение ще очаквам вторника и началото на търговската седмица 🙂

9 януари 2017

След дългата почивка…

Ето, че измина една година от както се запознах с търговията на база на Хаос стратегиите.

Какво ми донесе и какво не ми донесе?

Отчитайки факта, че нямам необходимият опит и рутина твърдя, че не ми е взела много пари. Научих много уроци, запознах се с няколко прекрасни стратегии и просто трябва да продължа с тях.

През изминалите месеци следях от страни хаоса на 3 екрана и наблюдавах какви печалби даде. Търгувах основно по Хаос Грид, който не се представи както ми се искаше, но си мисля, че не трябва да съм недоволен.

Започва новата година и мога само да си пожелая да е супер успешна на всички нас!!!

Малко приложна философия :-)

Петият херметически принцип е: Всичко е на приливи и отливи, всичко се издига и спада, колебанието на махалото е във всичко, отклонението наляво е същото като отклонението надясно, ритъмът е компенсация u всичко се подчинява на ритмичните трептения между двата полюса, именно това е животът.

Звучи ли Ви познато?

Той казва всичко… Това е принципът, а изводите и анализите и това как може да се използва всеки човек сам може да реши. За мен това е нещо като определение на Хаоса такъв, какъвто ние го използваме.

От днес започнах съвсем съзнателно и напълно сериозно да търгувам и с Хаос на три екрана. Дано имам успех!