Формула

Във формулата от долният линк се въвеждат стойностите на максимума на най-високият бар за последните 15 периода от 10 часа назад на едночасова графика и минималната стойност на най-ниските бар.

Изключително е важно правилно да определите максималната и минималната стойности.

24-01-2016

Статистика по търговските стратегии, по които търгувам…